Vrijrijden

Het vrijrijden geeft de leden de mogelijkheid om gebruik te maken van de binnenbak en de buitenbak in de daarvoor aangegeven uren (wijzigingen voorbehouden). Het vrijrijden is geheel op eigen risico. PSV De Mennoruiters kan voor eventuele schade/letsel c.q. diefstal van eigendommen niet aansprakelijk worden gesteld.

Onder vrijrijden wordt verstaan: zonder instructie. Het is dan ook niet toegestaan tijdens deze uren in de binnen- of buitenbak les te krijgen van een eigen instructeur/-trice. Voor privélessen kan de binnen- of buitenbak worden gehuurd bij de manegehouder.

Vrijrijden in de binnenbak

Op de hieronder aangegeven tijden is het mogelijk vrij te rijden in de binnenbak. Wanneer er activiteiten in de manege zijn, komt het vrijrijden te vervallen. Dit wordt dan kenbaar gemaakt op de internetpagina van PSV De Mennoruiters en aangegeven op het mededelingenbord in de manage.

Maandag

 • 10.00 – 13.00 uur (alleen voor menners)
 • 13.00 – 16.00 uur
 • 19.00 – 22.00 uur (gelijktijdig ook les)

Dinsdag

 • 10.00 – 16.00 uur
 • 19.00 – 22.00 uur (gelijktijdig ook les)

Woensdag

 • 10.00 – 19.00 uur

Donderdag

 • 10.00 – 17.00 uur

Vrijdag

 • 10.00 – 22.00 uur

Zaterdag

 • 14.00 – 17.00 uur
 • 17.00 – 22.00 uur (alleen voor menners)

Zondag

 • 10.00 – 13.00 uur (alleen voor menners)
 • 13.00 – 22.00 uur

Vrijrijden in de buitenbak

Er kan altijd gebruik worden gemaakt van de buitenbak (vanaf ’s morgens 10.00 uur), behalve wanneer er lesinstructie wordt gegeven of activiteiten worden gehouden.