Veiligheidscertificaat

Wanneer je klachten hebt over het naleven van de veiligheidseisen in/op  onze accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid van onze verenigng in zijn algemeenheid, dan verneemt het bestuur dat graag zo spoedig mogelijk. Alleen dan kunnen wij snel actie ondernemen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde wijze.

Dien je klacht mondeling in bij de coördinator veiligheid.

Indien je met de coördinator geen overeenstemming bereikt dan kun je je klacht binnen twee weken schriftelijk bij ons bestuur indienen. Je dient de klacht duidelijk te omschrijven met een heldere onderbouwing van je standpunt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Binnen twee weken na ontvangst van je klacht ontvang je van ons bestuur een schriftelijk antwoord.

Indien je je niet kunt vinden in het antwoord van ons bestuur, dan kun je je uitsluitend schriftelijk wenden tot het Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA Zoetermeer. Het Keurmerkinstituut zal je binnen twee weken informeren over de wijze waarop je klacht wordt behandeld.

Geef vragen en ideeën over veiligheidsaspecten binnen onze vereniging door aan de coördinator veiligheid. Wij kunnen dan mogelijk verbeteringen in gang zetten.