Rijbaanregels

Tijdens het vrijrijden zijn de onderstaande regels van toepassing:

  • Longeren is niet toegestaan tenzij in goed overleg met andere gebruikers.
  • Wanneer er les wordt gegeven is longeren aan de andere kant van de bak niet toegestaan.
  • Linkerhand heeft voorrang op rechterhand. Ruiters in draf of galop op de linkerhand hebben voorrang op ruiters in draf of galop op de rechterhand.
  • Snellere gang heeft voorrang op langzamere gang. Als men op dezelfde hand rijdt, geldt altijd dat de snellere gang voorrang heeft.
  • Zijgangen hebben voorrang.
  • Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef voldoende ruimte.
  • Niet stappen of halthouden op de hoefslag.
  • Wanneer er meerdere combinatie in de bak zijn, dan gaat dressuur rijden voor springen.
  • Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt.