Onderlinge wedstrijd dressuur

Op zaterdag 29 september a.s. wordt er weer een onderlinge dressuurwedstrijd voor ruiters verreden.

Er wordt binnen gereden. Om 14.00 uur is de bak vrij en willen we de ring uitzetten. Daar moeten natuurlijk wat vrijwilligers voor komen. Dus meld je aan!

Om 15.00 uur beginnen we met de proeven. Claudia Vega is deze keer de jury.

Voor de BB wordt proef 1 verreden. Als je niet wilt galopperen vermeldt dat dan duidelijk.

Aanmelden kan per e-mail: e.idsardi@hetnet.nl. Vermeld duidelijk je naam, de naam van paard/pony, categorie(A, B, C, D, E of paard) en de klasse waarin je wilt starten.

Het startgeld bedraagt € 5,00. Gepast en contant te voldoen in de kantine bij het secretariaat.