Nieuwe boshindernis aan de Tussendijken

Afgelopen woensdag hebben verschillende enthousiaste vrijwilligers in de stromende regen gewerkt aan een nieuwe boshindernis.

De hindernis ligt aan de Tussendijken, achter de dierenartsenpraktijk A7. Hiervoor hadden we eerder toestemming verkregen van Staatsbosbeheer.

Deze nieuwe hindernis zal tijdens de marathon op 31 augustus a.s. als hindernis 4 worden gereden.

boshindernis1

boshindernis2