Nieuwe afspraken met manegehoudster

Onlangs hebben we als bestuur een gesprek gehad met de nieuwe manegehoudster Joke Faber (per 1 juli 2013). Dit was een heel positief en constructief gesprek. We hebben goede afspraken kunnen maken over de lestijden, regels en de inrichting binnen en buiten de manege.

Deze afspraken willen we nog laten goedkeuren door de Stichting.

We denken dat de gemaakte afspraken voor beide partijen grote voordelen geeft. Voor ons brengt het o.a. een uitbreiding van het aantal uren vrij rijden (voor menners en ruiters), een grotere inspanplaats en logischer en nettere indeling van het terrein met zich mee.

Het totaalpakket aan afspraken kunnen jullie binnenkort op deze site lezen.

Zodra het gesprek met de Stichting heeft plaatsgevonden, beginnen we met de werkzaamheden. Het kan zijn dat hiervoor vrijwilligers worden gevraagd. We rekenen dan natuurlijk op jullie medewerking!