Ledenvergadering 3 november

Op 3 november is de najaarsvergadering. De uitnodiging hiervoor is inmiddels naar de leden gestuurd.

De vergadering is vanaf 20.00 uur in de kantine van De Mennoruiters.