Aanschaf menwagens

Deze week zijn er namens de vereniging twee gebruikte Van der Wal menwagens aangeschaft.

Deze wagens kunnen door de menleden voor een klein bedrag (€ 10,00 per maand) worden gehuurd voor gebruik in de menlessen.

De wagens zijn vandaag schoongemaakt en nagekeken. Het zijn nog prima wagens die lekker en licht rijden en zeer geschikt zijn voor het lesrijden. De wagens zijn opgeslagen in de achterste container.