Inning contributie

De inning van de contributie en het lesgeld vindt per machtiging plaats. Leden die geen gebruik willen maken van de inning per machtiging, betalen € 10,- per jaar voor de extra kosten die door de vereniging gemaakt moeten worden.

Bij de automatische inning wordt door PSV De Mennoruiters ieder kwartaal de contributie, het lesgeld, de KNHS-kosten, startcoupons en eventueel startgeld automatisch afgeboekt. Op het giro- of bankafschrift staan de automatisch geïnde posten en bedragen vermeld.