Huishoudelijke regels

Op deze pagina vind je de gezamenlijke afspraken en het algemeen reglement van de vereniging.

Gezamenlijke afspraken:

  • iedereen wordt geacht een ander te helpen wanneer dit noodzakelijk is.
  • iedereen wordt verzocht de mest van zijn of haar paard op te ruimen.
  • het is niet de bedoeling om de trailer pal voor de deur te parkeren.
  • het dragen van een cap is te allen tijde verplicht, dus ook bij het vrijrijden.
  • er wordt links van de manege geparkeerd met de neus richting het hek.
  • in de manege hebben degene die linksom rijden voorrang.
  • hindernismateriaal na gebruik opruimen.
  • het is hinderlijk om in de waterbak te rijden wanneer er in de buitenbak lessen worden gegeven.

Klik hier voor het Algemeen reglement.