Federatielid

PSV De Mennoruiters is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Iedereen die lid wordt van de vereniging wordt automatisch federatielid bij de KNHS voor de duur van een heel jaar. De vereniging moet voor alle leden een federatieafdracht betalen. Deze verplichte contributie wordt in januari van het contributiejaar bij de leden in rekening gebracht       (€ 45,- per jaar). Ieder KNHS-lid heeft recht op toezenging van het blad Paard& Sport en deelname aan wedstrijden.

Opzegging bij de KNHS is alleen mogelijk vóór 30 november. Na deze datum wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Bij niet tijdige opzegging blijft men de KNHS-afdracht verschuldigd.

Federatielid zijn, zonder actief lidmaatschap van PSV De Mennoruiters, is mogelijk voor de duur van minimaal één jaar. Hiervoor wordt € 45,00 extra administratiekosten in rekening gebracht ten bate van de vereniging.