Bestuur

Het bestuur van PSV De Mennoruiters wordt gevormd door de onderstaande personen.

  • Willem Streekstra (voorzitter), tel. 06-518 073 69
  • Frans Zeinstra (penningmeester), tel. 06-401 549 84
  • Marinke Stelwagen (secretaris), tel. 06-271 803 12
  • Marieke Pama (wedstrijdsecretariaat)
  • Jaap Buren (algemeen bestuurslid)

Verder heeft de vereniging twee commissies voor het organiseren van de verschillende wedstrijden en activiteiten.

De wedstrijdcommissie

  • Marieke Pama
  • Marijke Poelstra
  • Wietske van der Boon

De activiteitencommissie

  • Sandra Rusticus
  • Elske Buren