Aandacht voor elkaar

Is er een kindje geboren bij één van onze leden/vrijwilligers of is iemand langdurig ziek? Wij vinden het als bestuur belangrijk dat wij aandacht kunnen schenken aan deze soms blije of verdrietige gebeurtenissen. Helaas kunnen wij niet alles weten en daarom deze oproep. Zijn er gebeurtenissen die even aandacht verdienen? Geef dit dan door aan het secretariaat . Wij kunnen dan even een kaartje of attentie naar de betrokkenen sturen.

Stem en verdien geld voor de club!

De Rabobank heeft een actie opgezet: iedereen die lid is van de Rabobank (geen klant, maar lid) heeft een stembriefje gekregen. Hiermee kun je stemmen op een vereniging. Je kunt ook op De Mennoruiters stemmen! Hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer geld we inzamelen voor onze vereniging.  Dus stem allemaal!

Stemmen kan tot dinsdag  27 juni a.s.